CfinHEl software més productiu per a la gestió de comunitats de propietaris

Cfin H és l'eina imprescindible per a la gestió de comunitats de propietaris, per les seves grans prestacions, la seva fiabilitat en els processos i el seu disseny intuïtiu. Tot això, sumat a l'experiència i coneixement del sector per part dels nostres tècnics especialistes, ens permet assegurar un alt grau de satisfacció entre els nostres clients.

L'aplicatiu està disponible en tres versions: Base, Plus i Empresarial. A més, els seus múltiples mòduls opcionals ens permeten oferir una àmplia resposta a les necessitats dels nostres clients.

CISI disposa d'un servei de manteniment dels seus aplicatiu que inclou actualitzacions i assistència tècnica, per garantir el màxim rendiment i funcionalitat de l'aplicatiu; així com un plus de seguretat als usuaris.

Les actualitzacions de l'aplicatiu inclouen noves prestacions i adequacions legals o fiscals, les quals permeten disposar en tot moment d'una eina totalment actualitzada.

 • Interfase àgil i intuïtiu La funcionalitat i operativa de l'aplicatiu està dissenyada per facilitar a l'usuari la seva compressió i ús.
 • Traçabilitat Localització en tot l'aplicatiu d'una determinada persona, telèfon, mail, etc.
 • Bilingüe Permet emetre informes segons l'idioma del client.
 • Multiempresa Una única base de dades i múltiples empreses d'administració.
 • Multiusuari Segons les seves necessitats pot optar per una instal·lació mono o multiusuari.
 • Multiplataforma El mateix aplicatiu però dos possibles ubicacions de les dades: local o en el núvol.
 • Modular i escalable Tres versions per CfinH: Base, Plus i Empresarial. Els seus diversos mòduls ens permeten oferir-li un producte ajustat a les seves necessitats.

Prestacions

 • Múltiples liquidacions

  Gestió independent de diverses liquidacions d'una mateixa comunitat, per poder gestionar liquidacions especifiques de derrama o fons de reserva.

 • Emissió de quotes

  Disposa de la possibilitat d'emetre les quotes de les comunitats en format paper o en format electrònic (quadern 19 adaptat a la normativa SEPA).

 • Gestió de tresoreria

  Inclou una completa gestió de pagaments (pendents o no) i de cobraments, amb un històric de tots els moviments produïts.

 • Gestió pressupostària

  Permet la gestió completa de pressupostos ordinaris i extraordinaris de la Comunitat, amb una àmplia gamma de possibilitats, tals com calcular el fons de reserva o incrementar quotes.

 • Gestió de pagaments a industrials

  Disposa d’un tractament específic per a la gestió de pagaments a proveïdors, mitjançant venciments de les factures, i inclou tant el pagament mitjançant fitxer bancari (quadern 34) com la comunicació del mateix.

 • Facturació d'honoraris

  Inclou la facturació periòdica de la factura dels honoraris a les comunitats i també la possible facturació esporàdica a altres persones físiques o jurídiques a les quals se'ls realitzi algun tipus de gestió.

 • Històrics de la informació

  Disposa de tractament històric de la informació liquidada a la comunitat, pel que fa a cobraments i pagaments; és a dir, aquests no s'esborren i estaran disponibles sempre que ho desitgem, ja sigui per consultar el document corresponent o per consultar l'històric de moviments produït en cada quota o derrama.

 • Liquidacions històriques

  Un cop tancada la liquidació de la comunitat podrem tornar a emetre els informes corresponents a un exercici ja tancat.

 • Control d'accés a l'aplicatiu

  Complint amb la normativa RGPD l'aplicatiu protegeix amb password per usuari l'accés al mateix. També contempla diferents perfils d'usuari, per poder limitar la manera d'accés (només consulta, no impressió, control total, etc.)

Mòduls

 • NORMA 43

  La norma o quadern 43 es va crear per cobrir les demandes de determinades empreses que desitjaven rebre de les entitats financeres els moviments dels seus comptes, a través de mitjans digitals. Aprofitant els múltiples avantatges que aquesta norma ens ofereix, vam llançar el mòdul Norma 43, que permet la generació automàtica de càrrecs a les comunitats, des del fitxer de dades facilitat per l'entitat. Només cal indicar unes dades bàsiques (referència mandat, proveïdors, etc ...) perquè el mòdul ens generi cadascun dels pagaments inclosos en el fitxer, el que ens permet estalviar en temps i errors de codificació.

 • Analític

  De ben segur que molts dels seus clients agraeixen la claredat i qualitat de la informació que la nostra aplicació els hi ofereix, sobre la seva cartera d'administració, permetent la confecció d'estudis de rendibilitat de la seva cartera o una estadística de devolucions, amb atractius gràfics per facilitar la seva comprensió. En definitiva, un mòdul per a aquelles empreses que desitgen una anàlisi més completa de les dades que manegen.

 • Enllaç amb comptabilitat

  Mitjançant aquest mòdul estalviarà duplicitat de tasques, ja que en efectuar una operació en el nostre aplicatiu que requereixi el seu corresponent assentament comptable, aquest es veurà reflectit en la seva aplicació de comptabilitat. Disposem de diversos interfases desenvolupats amb diferents aplicatius comptables (consultar compatibilitat amb el seu software).

 • Comptes corrents

  Per a aquelles empreses que volen portar un control dels seus comptes financers, caixa i bancs, sense necessitat de coneixements comptables, hem dissenyat el mòdul de comptes corrents. Amb molt poc esforç tindrem a l'instant el saldo dels comptes, per facilitar que puguem quadrar-los.

 • Codi de barres

  Si el volum de rebuts no domiciliats emesos per l'empresa és considerable, podrem agilitzar el cobrament mitjançant el mòdul de Codi de barres, que ens permetrà emetre el rebut amb el codi de barres inserit en el mateix. En el moment del cobrament, mitjançant un lector, podrem donar-lo per cobrat directament en l'aplicatiu.

 • IBI "La Caixa"

  Aquest mòdul s'ha creat amb la finalitat de poder processar el fitxer facilitat per l'entitat bancària "La Caixa", per gestionar el pagament dels rebuts de l'Impost de Béns Immoble que tinguem domiciliats en el compte. Un cop descarregat el fitxer des de la pàgina web de "La Caixa", podrà visualitzar el contingut i determinar com procedir amb cada rebut: pagar el rebut, no pagar-lo o donar-lo de baixa de forma definitiva. Després es generaran de manera automàtica els càrrecs corresponents.

 • Gestió de despatxos

  Especialment dissenyat per a la gestió de despatxos professionals, aquest mòdul us permet confeccionar els models oficials corresponents a la seva activitat, amb un impacte mínim de càrrega de treball, ja que els ingressos són generats automàticament per l’aplicatiu (honoraris) i únicament ha d'introduir les despeses generades durant el període a declarar. Podrà confeccionar de manera molt àgil pressupostos del seu despatx i un compte de resultats.

 • Norma 57 – Rebuts indomiciliats

  Si el volum de rebuts indomiciliats emesos pel seu despatx és per la seva empresa un mal de cap, el mòdul Norma 57 li permetrà alleugerir aquesta càrrega de treball, permetent-li emetre els rebuts i enviar-los per correu o e-mail als propietaris, per què efectuïn el pagament a qualsevol oficina de l'entitat bancària col·laboradora. Un cop efectuat el pagament li serà notificat mitjançant suport digital i es generarà el cobrament de manera automàtica a l'aplicatiu.

 • Publicació web

  Vol obrir el seu despatx a Internet? La societat actual, cada vegada més rendida a la tecnologia, valora l'esforç que les empreses efectuen per adaptar-se a les noves tecnologies. En aquest sentit, el mòdul de Publicació web li permetrà oferir aquest plus als seus clients, sense esforç per part seva. El mòdul està disponible en dues versions: Base i Plus. En les dues versions podrà publicar els informes de les comunitats (liquidacions, pressupostos, actes, etc ...), a la pàgina web de la seva empresa, i el seu client, mitjançant un login i password facilitats per Vostè, podrà consultar-los i imprimir-los a qualsevol hora . Però, a més, en cas de disposar de la versió Plus, podrà publicar tant els pagaments (amb els seus corresponents comprovants en cas de disposar del mòdul de Documents) com els cobraments de cadascun dels copropietaris de la comunitat (de manera individualitzada). Així mateix, els seus clients també podran comunicar-li qualsevol avaria o incidència que succeeixi en la comunitat o en l'immoble. Així de fàcil.

 • Comunicacions

  E-mails, sms ... Aprofitant la proliferació d'aquests sistemes de comunicació podrà, mitjançant el mòdul de Comunicacions, enviar als seus clients correus electrònics o sms; notificant-los, per exemple, l'hora de la junta de la Comunitat d'aquesta tarda, la devolució que acaba de rebre de la quota comunitaria o la tramesa de la convocatòria, juntament amb els estats de comptes de la comunitat.

 • Gestió de Documents

  S'imagina seu despatx amb el mínim de documents sobre de les taules? S' imagina no haver d'aixecar-se de la cadira per consultar una pòlissa o la còpia d'una liquidació? Tot això i molt més ja és possible, gràcies al mòdul de Gestió de documents. Les liquidacions, per exemple, seran arxivades directament, des de l'aplicatiu al formulari de documents de cada comunitat, de forma automàtica. La resta de documents s'assignen directament des del formulari de documents de cada punt d'informació (comunitat, departament, copropietari, industrial, pagaments, etc.) mitjançant l’escàner o creant un document (Word, Excel, etc.). La consulta d'una liquidació individualitzada, per exemple, la podrem efectuar des de la fitxa del copropietari i la consulta d'una factura d'una reparació des de la fitxa del pagament corresponent.

 • Incidències:

  Li permetrà tenir un control absolut de tots els expedients oberts d'una comunitat (incidència, revisió, sinistre, morositat, elements, etc.), coneixent en tot moment el seu estat actual (pendent factura, pendent visita industrial, etc.), així com la data de proper contacte. El mòdul l'avisarà de tot allò que l'usuari ha d'atendre avui o de les trucades que ha d'atendre mentre estava fora del despatx. Incorpora també l'inventari de revisions, inspeccions, venciment o manteniments de cada immoble, generant els expedients de pròxima execució de manera automàtica. Des de cada comunitat, copropietari o industrial podrem saber en tot moment tots els expedients vinculats; ja estiguin oberts o tancats.

 • Actes:

  Mòdul d'automatització per a la confecció de convocatòries i actes de les comunitats. Si en un punt de l'ordre del dia es requereix efectuar una votació, el mòdul farà el càlcul corresponent i li indicarà si ha estat aprovat o no; així mateix, podrà controlar la possible formació successiva al cap de trenta dies. Tot mitjançant múltiples plantilles que li facilitaran la confecció de l'acta i de la convocatòria; adjuntant, si ho desitja, els estats de comptes i/o pressupostos de l'exercici.

 • CfinScan:

  El mòdul CfinScan permet extreure i emmagatzemar automàticament les factures dels proveïdors rebudes per correu electrònic o correu postal (un cop digitalitzada). La primera part del procés, basada en la tecnologia OCR (reconeixement òptic de caràcters), extreu el màxim d’informació del document (data factura, import, proveïdor, destinatari, etc.) per a que posteriorment es comptabilitzi i emmagatzemi la factura/càrrec a la Comunitat corresponent. En el cas de disposar també del mòdul NORMA43 s’emmagatzema la factura en el càrrec preexistent.

Requeriments

 • Sistema operatiu Windows 8.1, 10 i 11.
 • 20 Gb d'espai disponible en disc fix.
 • Processador i3 amb 4 Gb de memòria RAM  (recomenat i5 amb 8 Gb de memòria RAM).
 • Microsoft Office 2016 o superior.
 • Microsoft SQL Express o Standard 2017 o superior (en instal·lacions que requereixen BBDD SQL).
 • Per a l'a 'actualizació automàtica del programa, informació en línia i enviament de correus electrònics, es requereix connexió a internet.

Totes les marques que es detallen són propietat dels seus respectius fabricants.

A CISI volem donar-li la millor atenció possible. És per això que agrairem ens comuniqui aquells aspectes del nostre software, o del nostre servei, que pugui ser millorable; així com qualsevol petició o consulta que ens vulgui fer.

Si No
He llegit i accepto la política de privacitat

Les dades facilitades seran tractades sota la responsabilitat de CISI, amb la finalitat d'atendre la vostra sol·licitud, així com posar-nos en contacte amb vosaltres. Tractarem les vostres dades amb base en el vostre consentiment. El destinatari de les vostres dades serà el Responsable del tractament. Vostè té dret a exercir els drets de protecció de dades davant del Responsable del tractament. També té dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control de protecció de dades competent. Podrà trobar més informació a la nostra Política de Privadesa.